Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ข่าวสารใหม่ | 28 มิถุนายน 2565 18:10:48