Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 10 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 8 ธันวาคม 2564 16:22:49

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ 2564 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 10 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564)  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 10 โดยมี อาจารย์ อุบลวรรณสุภาแสน รองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สรุปรายงาน U2T และหัวหน้าโครงการแต่ละตำบลเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียน โดยช่วงเช้าและช่วงบ่าย หัวหน้าโครงการ 37 โครงการได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ตำบลในเรื่อง  สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564) เป้าหมาย 16 ประการ งบประมาณที่ใช้ในเดือนตุลาคม 2564 รายงานผลการฝึกอบรมของผู้จ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะ รายงานสถานการณ์COVID ประเดือนพฤศจิกายน2564 แผนดำเนินการต่อไป และปัญหาอุปสรรค ในช่วงตอนมา มีกิจกรรมเวทีเสวนาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ถามตอบข้อสัย ในเรื่อง การเตรียมงานมหกรรม สรุปยอดโครงการ

และการรวบรวมข้อมูล CBD ของจังหวัดแพร่ หลังจากจบเวทีเสวนา ในช่วงสุดท้าย โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวปิดการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 10

รูปกิจกรรม