Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 17 พฤศจิกายน 2564 21:16:37

กิจกรรมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

?? กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

?? กล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564

โดย นายวรญาณ บุญณราช (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่)

รูปกิจกรรม