Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา ๑ อัตรา
ข่าวสารใหม่ | 15 พฤศจิกายน 2564 18:32:43

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ตำแหน่งนักศึกษา  ๑ อัตรา

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร