Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังวัดแพร่ และตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ข่าวสารใหม่ | 4 พฤศจิกายน 2564 16:13:23

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา จังหวัดแพร่ และตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง นักศึกษา 1 อัตรา

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครตำบล