Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:48:13

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ จำนวน  1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดต่อ อาจารย์ ดร.สมบัติ  กันบุตร 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 2383 2465

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร