Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว ตำบลทุ่งศรี ตำบลดอนมูล ตำบลสองชั้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:48:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งศรี  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

⇒ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก