Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ้งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งประชาชน 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:47:47

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลทุ้งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ตำแหน่งประชาชน  1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อ อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา  นันตา

โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 09294 1535

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร