Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ต.สะเอียบ ต.ห้วยหม้าย ต.ห้วยอ้อ ต.แม่ยางตาล ต.ปิงหลวง ต.น้ำหมัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:47:19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่  ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

⇒ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก