Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว ตำบลทุ่งศรี ตำบลดอนมูล และตำบลสองชั้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:46:51

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่

1. ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่  
ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา
2. ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ตำแหน่ง นักศึกษา 1 อัตรา
3. ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักศึกษา 3 อัตรา
4. ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 4 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

*หมายเหตุ จบปริญญาตรีทุกสาขา ไม่เกิน 3 ปี (2560-2562)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่...
1. ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
ติดต่อ อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา  นันตาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 9294 1535
2. ตำบลทุ่งศรี  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 9361 4012
3. ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 ติดต่อ อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6587 4731, 09 8747 8508
4. ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
สามารถสมัครได้ที่ คลิ๊ก

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครตำบล