Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:46:36

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

จบปริญญาตรีทุกสาขา ไม่เกิน 3 ปี (2560-2562)

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครตำบล