Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.สูงเม่น)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:46:22

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (รพ.สูงเม่น)

 

⇒ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก