Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ ตำบลห้วยหม้าย ตำบลปิงหลวง ตำบลน้ำหมัน ตำบลห้วยอ้อ และตำบลแม่ยางตาล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:46:09

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง ประชาชน 1อัตรา ตำแหน่ง นักศึกษา 1 อัตรา ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง นักศึกษา 2 อัตรา ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตำแหน่ง นักศึกษา 1 อัตรา ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 1อัตรา ตำแหน่ง ประชาชน 1อัตรา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง นักศึกษา 1 อัตรา  และตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง นักศึกษา 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2564 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ 2564

*หมายเหตุ บัณฑิตจบใหม่จบปริญญาตรีทุกสาขา ไม่เกิน 3 ปี (2560-2562)

 

⇒ รายละเอียดการสมัคร

⇒ ดาวน์โหลดใบสมัคร