Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี และตำบลบ้านหนุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:43:19

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

⇒  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก