Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี ตำบลทุ่งน้าว และตำบลตาลชุม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:45:43

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี ตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดรน่าน

 

⇒ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก