Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสมอแข และ ตำบลตาลชุม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:44:58

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสมอแข อำเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และ ตำบลตาลชุม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

⇒ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก