Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง และตำบลนน้ำหมัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:44:15

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และตำบลนน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

⇒ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก