Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง ตำบลส้าน และตำบลสองชั้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:43:49

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง นักศึกษา 4 อัตรา  ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตำแหน่ง นักศึกษา 3 อัตรา และตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2564 ถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ 2564

*หมายเหตุจบปริญญาตรีทุกสาขา ไม่เกิน 3 ปี (2560-2562)

 

ผู้สนใจสมัครได้ที่

ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อ นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9835 6799

ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ติดตต่อ นางธนันธนณ์ วุฒิญาณ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 8439 3466

ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อ นายวงศ์วริส วงศ์นาค โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 4565 6254

 

เอกสารรายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร