Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ในพื้นที่จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 4 พฤศจิกายน 2564 11:43:32

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ในพื้นที่จังหวัดแพร่

ตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา 

จบปริญญาตรีทุกสาขา ไม่เกิน 3 ปี (2560-2562)

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://u2t.phrae.mju.ac.th/

และส่งเอกสารการสมัคร ณ โรงพยาบาลสูงเม่น เลขที่ 118 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทรศัพท์ 054 541 299

 

เอกสารรายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร