Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง และตำบลน้ำหมัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:46:01

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา ตำแหน่งนักศึกษา 1 อัตรา และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ติดต่อ ดร.ปณิธี บุญสา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1883 8020

ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4151 2701

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร