Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลตำบลสมอแข และตำบลตาลชุม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:45:19

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา และตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผ่า จังหวัดน่าน ตำแหน่ง นักศึกษา 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2564

ผู้สนใจการสมัครได้ที่

ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6654 6504

ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผ่า จังหวัดน่าน  ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 9619 6941

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร