Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Govemment Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:45:35

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

*ส่งเอกสารการสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 06 5514 2374

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร