Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:43:19

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ตำแหน่งนักศึกษา  1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถุึงวันที่ 9 กันยายน 2564

ผู้สนใจสมัครได้ที่

ติดต่อ นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 0532 9879

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร