Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร และตำบลอ่ายนาไลย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:44:54

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  และตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดแพร่

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

ผู้สนใจสมัครได้ที่

ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดต่อ อาจารย์ศรีสุดา  ทหาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8790 9521

ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดแพร่ ติดต่อ นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 4048 8477

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร