Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร ตำบลแม่หล่าย และตำบลบ้านหนุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:42:51

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

⇒ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก