Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร ตำบลแม่หล่าย และตำบลบ้านหนุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:42:34

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา  และตำบลบ้านหุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง นักศึกษา 1 อัตรา 

หมายเหตุ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ จบปริญญาตรีทุกสาขา ไม่เกิน 3 ปี (2560-2562) 

ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564

ผู้สนใจสมัครได้ที่

ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดต่อ อาจารย์ศรีสุดา  ทหาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8790 9521

ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดตต่อ นางกาญจนา โกะสูงเนิน  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 6180 5717 

ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อ นายศตพล กัลยา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 2146 9163

 

รายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร