Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร ตำบลแม่เกิ๋ง ตำบลสรอย และตำบล น้ำหมัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:42:21

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลนาจักร ตำบลแม่เกิ๋ง ตำบลสรอย และตำบลน้ำหมัน

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก