Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา 1 อัตรา วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:41:17

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา  1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ผู้สนใจสมัครได้ที่

ตำบลห้วยหม้าย  อำเภอสอง จังหวัดแพร่  ติดต่อ อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9110 1007

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร