Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตำแหน่ง นักศึกษา1 อัตรา ในพื้นที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:44:39

ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตำแหน่ง นักศึกษา1 อัตรา ในพื้นที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ติดต่อ นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 8439 3466

ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดต่อ อาจารย์ศรีสุดา ทหา่ร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8790 9521

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร