Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Govemment Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:30:54

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Govemment Data) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ส่งเอกสารการสมัคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก เลขที่ 154 หมู่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 0 5465 0078

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร