Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 19 กรกฎาคม 2564 20:42:18

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 1 อัตราตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.  2564 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 099 361 4012

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร