Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ครั้งที่ 5 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 8 กรกฎาคม 2564 20:48:18

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 5 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564)  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 5 และหัวหน้าโครงการแต่ละตำบลเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียน โดยช่วงเช้า หัวหน้าโครงการ 23 โครงการได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ตำบลในเรื่อง  สรุปผลการดำเนินโครงการ    (ประจำเดือนมิถุนายน 2564) เป้าหมาย 16 ประการ งบประมาณที่ใช้ในเดือนมิถุนายน 2564 รายงานผลการฝึกอบรมของผู้จ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะ  รายงานสถานการณ์COVID ประเดือนมิถุนยน 2564 แผนดำเนินการต่อไป และปัญหาอุปสรรค  ช่วงบ่าย มีหัวหน้าโครงการ 15 ได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ตำบลในเรื่อง  สรุปผลการดำเนินโครงการ (ประจำเดือนมิถุนายน 2564) เป้าหมาย 16 ประการ งบประมาณที่ใช้ในเดือนมิถุนายน 2564 รายงานผลการฝึกอบรมของผู้จ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะ  รายงานสถานการณ์COVID ประเดือนมิถุนยน 2564 แผนดำเนินการต่อไป และปัญหาอุปสรรค ในช่วงตอนมา มีกิจกรรมเวทีเสวนาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ถามตอบข้อสัย หลังจากจบเวทีเสวนา ได้มีประกาศผลรางวัลมีถึง 3 รางวัลด้วยกัน คือ 1ตำบลเด่นในประจำเดือนมิถุนายน 2 ตำบลมาราธอน 3 ตำบลร่วมมือ ในช่วงสุดท้าย โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวปิดการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 5

รูปกิจกรรม