Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 19 กรกฎาคม 2564 20:41:38

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่  ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ติดต่อ อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ  ขอนแก่น โทรศัพท์เคลื่อนที่  089 1101007

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร