Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 19 กรกฎาคม 2564 20:43:21

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

⇒ ผู้ผ่านการคัดเลือก