Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแรพร่ และตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 19 กรกฎาคม 2564 20:43:06

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแรพร่ และตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 

⇒ ผู้ผ่านการคัดเลือก