Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 19 กรกฎาคม 2564 20:42:06

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา  

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4151 2701
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

⇒ รายละเอียดตรงนี้

⇒ ดาวน์โหลดใบสมัคร