Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 19 กรกฎาคม 2564 20:41:26

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 5092 4151
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร