Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลตำบลนาจักร ตำแหน่งนักศึกษา 1 อัตรา และตำบลทุ่งโฮ้ง ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 6 กรกฎาคม 2564 17:02:04

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ในพื้นที่ตำบลตำบลนาจักร  ตำแหน่งนักศึกษา  1 อัตรา และตำบลทุ่งโฮ้ง ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดต่อ อาจารย์ศรีสุดา ทหาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8790 9521 

ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทรน์ฉาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 5092 4151

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร