Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ และ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 28 มิถุนายน 2564 16:11:20

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา และ ประชาชนทั่วไป  จำนวน  1 อัตรา ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดต่อ อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 2383 2465 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ติดต่อ นายสัตวแพทย์มรกต วงศ์หน่อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6978 9697 

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร