Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประชุมวางแผนการกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ที่จะจัดขึันในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 15 มิถุนายน 2564 11:14:17

เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.ที่ผ่านได้มีการประชุมวางแผนการกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤษภาคมที่ 17 มิถุนายน 2564 นี้ 

รูปกิจกรรม