Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ตารางเวลา ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๓
แพร่ | 16 มิถุนายน 2564 19:51:05

กำหนดการกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

 

รายละเอียดกำหนดการ