Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 28 มิถุนายน 2564 8:48:27

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง นักศึกษา จำนวน  2 รายผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร