Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 28 มิถุนายน 2564 8:47:42

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

⇒ ผู้ผ่านการคัดเลือก