Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:29:38

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

⇒ ผู้ผ่านการคัดเลือก