Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 28 มิถุนายน 2564 8:48:43

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ จำนวน  1 ราย
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ติดต่อ อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ ไมตรี โทร.0625519392 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร