Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 8 มิถุนายน 2564 9:08:43

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

⇒ ผู้ผ่านการคัดเลือก