Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในพื้นที่ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:29:25

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในพื้นที่ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 

⇒ ผู้ผ่านการคัดเลือก