Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 8 มิถุนายน 2564 9:09:18

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดตรงนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร