Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 27 พฤษภาคม 2564 17:09:55

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัดครั้งที่ 1 ณ ห้อง 104 ชั้น 2 อาคารเทพ พงษ์พานิช  โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงานเสวนาสรุปบทเรียน ร่วมโดย นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดเสวนาสรุปบทเรียน  มีการถ่ายทอดสดผ่าน facebook Live ในช่วงเช้าเป็น การเสวนาเรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตย์ การพัฒนาจังหวัดแพร่ ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาสรุปบทเรียน เรื่อง "กลไกการทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 " และ สรุปปิดกิจกรรมการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1

รูปกิจกรรม