Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:25:58

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

⇒ ผ่านการคัดเลือก